Podyplomowe szkolenia z zakresu kardiologii z wykorzystaniem technik symulacji medycznej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem ww. projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, jest poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykracza poza standardowy program specjalizacji.

Szkolenie przeznaczone są dla lekarzy:

  • zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
  • wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupę docelową stanowią lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści dla beneficjentów:

  • możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego,
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.

Organizator i miejsce szkolenia:

Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Koszty udziału:

  • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • Kursantom spoza Warszawy Narodowy Instytut Kardiologii może zapewnić nocleg i pokryć koszty transportu (do kwoty 150,00 zł).
  • Opłaty za przejazd środkami transportu publicznego będą refundowane zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. Koszt przejazdu transportem prywatnym (samochodem lub taksówką) będzie refundowany na analogicznych zasadach, tj. w oparciu o aktualny cennik biletów II klasy (do limitu 150,00 zł).

Tematyka i terminy szkoleń

Szkolenie Moduł Terminy Rejestracja
KARDIOLOGIA
INTERWENCYJNA (IC)
KORONAROGRAFIA 20-21.03.2020  
04-05.10.2019  
22-23.11.2019  
18-19.09.2020  
ANGIOPLASTYKA 06-07.12.2019  
28-29.02.2020  
06-07.11.2020  
11-12.12.2020 Odwołany
NAKŁUCIE PRZEGRODY MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ 08-09.05.2020  
19-20.06.2020  
04-05.09.2020  
02-03.10.2020  
ECHOKARDIOGRAFIA
PRZEZPRZEŁYKOWA (TEE)
Poziom podstawowy 11-12.10.2019  
10-11.01.2020  
24-25.01.2020  
24-25.04.2020  
25-26.09.2020  
16-17.10.2020  
Poziom zaawansowany 08-09.11.2019  
27-28.03.2020  
15-16.05.2020  
30-31.10.2020  
27-28.11.2020  
POINT OF CARE Echokardiografia przezklatkowa 22-23.11.2019  
13-14.12.2019  
17-18.01.2020  
28-29.02.2020  
19-20.06.2020  
11-12.09.2020  
09-10.10.2020  
20-21.11.2020  

Kontakt w sprawie szkoleń:

Pani Anna Zielińska, tel. 22 343 42 85, email: azielinska1@ikard.pl