Podyplomowe szkolenia z zakresu kardiologii z wykorzystaniem technik symulacji medycznej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem ww. projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, jest poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykracza poza standardowy program specjalizacji.

Szkolenie przeznaczone są dla lekarzy:

  • zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
  • wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupę docelową stanowią lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści dla beneficjentów:

  • możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego,
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.

Organizator i miejsce szkolenia:

Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Koszty udziału:

  • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • Kursantom spoza Warszawy Narodowy Instytut Kardiologii może zapewnić nocleg i pokryć koszty transportu (do kwoty 150,00 zł).
  • Opłaty za przejazd środkami transportu publicznego będą refundowane zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. Koszt przejazdu transportem prywatnym (samochodem lub taksówką) będzie refundowany na analogicznych zasadach, tj. w oparciu o aktualny cennik biletów II klasy (do limitu 150,00 zł).

Tematyka i terminy szkoleń

Szkolenie Moduł Terminy Rejestracja
KARDIOLOGIA
INTERWENCYJNA (IC)
KORONAROGRAFIA 01-02.10.2021 Rejestracja
   
   
   
ANGIOPLASTYKA 10-11.12.2021 Rejestracja
   
   
   
NAKŁUCIE PRZEGRODY MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ    
22-23.10.2021 Rejestracja
19-20.11.2021 Rejestracja
   
ECHOKARDIOGRAFIA
PRZEZPRZEŁYKOWA (TEE)
Poziom podstawowy 01-02.10.2021 Rejestracja
15-16.10.2021 Rejestracja
   
   
   
Poziom zaawansowany 12-13.11.2021 Rejestracja
03-04.12.2021 Rejestracja
   
   
   
POINT OF CARE Echokardiografia przezklatkowa 22-23.10.2021 Rejestracja
19-20.11.2021 Rejestracja
   
   
   
   

Kontakt w sprawie szkoleń:

Pani Anna Zielińska, tel. 22 343 42 85, email: azielinska1@ikard.pl