Podyplomowe szkolenia z zakresu kardiologii z wykorzystaniem technik symulacji medycznej


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem ww. projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, jest poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykracza poza standardowy program specjalizacji.

Szkolenie przeznaczone są dla lekarzy:

  • - zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
  • - wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupę docelową stanowią lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści dla beneficjentów:

  • możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego,
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.


Uczestnicy kursu zobowiązani są do udziału w 2 h zajęć komunikacji z pacjentem.


Organizator i miejsce szkolenia:

Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Koszty udziału:

  • - Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • - Kursantom spoza Warszawy Narodowy Instytut Kardiologii może zapewnić pokrycie kosztów transportu (do kwoty 150,00 zł).
  • - Opłaty za przejazd środkami transportu publicznego będą refundowane zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. Koszt przejazdu transportem prywatnym (samochodem lub taksówką) będzie refundowany na analogicznych zasadach, tj. w oparciu o aktualny cennik biletów II klasy (do limitu 150,00 zł).

Tematyka i terminy szkoleń:


Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa

Kurs odbędzie w Instytucie Kardiologii w formie 3 godzin zajęć praktycznych (face-to-face) z wykorzystaniem głowicy Lumify, z bezpośrednią oceną pacjenta przez kursanta pod okiem trenera. Na jeden termin mogą zapisać się maksymalnie 2 osoby.

WRZESIEŃ 2023  
18.09.2023 poniedziałek - godz. 15-18 Rejestracja
19.09.2023 wtorek - godz. 15-18 Rejestracja
21.09.2023 czwartek - godz. 15-18 Rejestracja
25.09.2023 poniedziałek - godz. 15-18 Rejestracja
26.09.2023 wtorek - godz. 15-18 Rejestracja
27.09.2023 środa - godz. 15-18 Rejestracja
28.09.2023 czwartek - godz. 15-18 Rejestracja
PAŹDZIERNIK 2023  
02.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
05.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
09.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
10.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
11.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
12.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
13.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
14.10.2023 (sobota) godz. 9-12 Rejestracja
16.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
18.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
19.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
20.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
21.10.2023 (sobota) godz. 09-12 Rejestracja
21.10.2023 (sobota) godz. 12-15 Rejestracja
23.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
24.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
25.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
26.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
27.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja
28.10.2023 godz. 15-18 Rejestracja


Szkolenie z komunikacji z Pacjentem godz. 15:15 - 17:15

Zapraszamy osoby, które brały udział w szkoleniu Echokardiografia Przezklatkowa POC w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 do udziału w Szkoleniu z komunikacji z Pacjentem.

WRZESIEŃ 2023  
20.09.2023 środa - godz. 15:15-17:15 Rejestracja
27.09.2023 środa - godz. 15:15-17:15 Rejestracja
PAŹDZIERNIK 2023  
04.10.2023 środa - godz. 15:15-17:15 Rejestracja
11.10.2023 środa - godz. 15:15-17:15 Rejestracja
18.10.2023 środa - godz. 15:15-17:15 Rejestracja
25.10.2023 środa - godz. 15:15-17:15 Rejestracja

Kontakt w sprawie szkoleń:

Pani Anna Zielińska, tel. 22 343 42 85, email: azielinska1@ikard.pl