Podyplomowe szkolenia z zakresu kardiologii z wykorzystaniem technik symulacji medycznej


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem ww. projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, jest poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykracza poza standardowy program specjalizacji.

Szkolenie przeznaczone są dla lekarzy:

  • - zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
  • - wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupę docelową stanowią lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści dla beneficjentów:

  • możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego,
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.


Organizator i miejsce szkolenia:

Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Koszty udziału:

  • - Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • - Kursantom spoza Warszawy Narodowy Instytut Kardiologii może zapewnić pokrycie kosztów transportu (do kwoty 150,00 zł).
  • - Opłaty za przejazd środkami transportu publicznego będą refundowane zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. Koszt przejazdu transportem prywatnym (samochodem lub taksówką) będzie refundowany na analogicznych zasadach, tj. w oparciu o aktualny cennik biletów II klasy (do limitu 150,00 zł).

Tematyka i terminy szkoleń:


Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa cz. II

Kurs odbędzie w Instytucie Kardiologii w formie 3 h zajęć praktycznych (face-to-face) z wykorzystaniem głowicy Lumify, z bezpośrednią oceną pacjenta przez kursanta pod okiem trenera. Na jeden termin mogą zapisać się maksymalnie 2 osoby.
Kurs przeznaczony jest wyłącznie do osób, które brały udział w części I.

LUTY 2023  
07.02.2023 wtorek - godz. 15-18 Rejestracja
08.02.2023 środa - godz. 15-18 Rejestracja
11.02.2023 sobota - godz. 9-12 Rejestracja
11.02.2023 sobota - godz. 12-15 Rejestracja
13.02.2023 poniedziałek - godz. 15-18 Rejestracja
14.02.2023 wtorek - godz. 15-18 Rejestracja
16.02.2023 czwartek - godz. 15-18 Rejestracja
20.02.2023 poniedziałek - godz.15-18 Rejestracja
23.02.2023 czwartek - godz. 15-18 Rejestracja
24.02.2023 piątek - godz. 15-18 Rejestracja
25.02.2023 sobota - godz. 9-12 Rejestracja
25.02.2023 sobota - godz. 12-15 Rejestracja
28.02.2023 wtorek - godz. 15-18 Rejestracja

Kontakt w sprawie szkoleń:

Pani Anna Zielińska, tel. 22 343 42 85, email: azielinska1@ikard.pl