Polityka jakości

„Nie wystarczy podejść do chorego z wiedzą, doświadczeniem, pilnością i sumiennością.
Trzeba mu okazać serce! …”
ks. Stefan Kardynał Wyszyński

Celem wszystkich prac i wysiłków w Narodowym Instytucie Kardiologii jest świadczenie wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie: profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów z chorobami układu krążenia, zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach i troską o zadowolenie naszych pacjentów, co stanowi najwyższą wartość i jest podstawą dynamicznego rozwoju oraz służy utrwaleniu wizerunku Instytutu - jako partnera godnego zaufania.

Cele Polityki Jakości ustalone przez Dyrekcję Narodowego Instytutu Kardiologii:
•    Rozwój i ciągłe doskonalenie nowych rozwiązań diagnostycznych,
•    Rozwój i zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług medycznych,
•    Wzrost poziomu zadowolenia pacjentów,
•    stwarzanie pracownikom bezpiecznych i satysfakcjonujących warunków pracy.

Cele jakościowe realizowane są poprzez:
•    stałe podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez różne formy kształcenia podyplomowego i prowadzenie prac naukowo - badawczych
•    zakup nowoczesnego, wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego,
•    wdrażanie najnowszych standardów medycznych,
•    badanie satysfakcji pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta,
•    doskonalenie organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej,
•    zespołowe współdziałanie personelu w procesie opieki nad pacjentem.

Wszystkich pracowników Narodowego Instytutu Kardiologii zobowiązuję do pełnego zaangażowania i odpowiedzialności za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do swojego stanowiska pracy i zobowiązuję do pracy zgodnej z naszą misją, oraz utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.
Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii

Warszawa, 14.04.2020 r.

Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii
prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki

Do pobrania: