Polityka jakości

„Nie wystarczy podejść do chorego z wiedzą, doświadczeniem, pilnością i sumiennością.
Trzeba mu okazać serce! …”
ks. Stefan Kardynał Wyszyński

Celem wszystkich prac i wysiłków w Narodowym Instytucie Kardiologii jest świadczenie wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie: profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów z chorobami układu krążenia, zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach i troską o zadowolenie naszych pacjentów, co stanowi najwyższą wartość i jest podstawą dynamicznego rozwoju oraz służy utrwaleniu wizerunku Instytutu - jako partnera godnego zaufania.

Polityka jakości.pdf

 

Deklaracja dostępności

pdf do pobrania