Poradnia Kardiologii Sportowej

Kierownik Poradni:

Kontakt:
  • ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa
  • +48 22 613 05 68 (407), 22 613 05 04
  • sportowa@ikard.pl

 

Poradnia Kardiologii Sportowej to miejsce przeznaczone dla profesjonalnych sportowców oraz sportowców amatorów regularnie uprawiających sport, którzy ukończyli 16 rok życia i u których na podstawie badań podstawowych (EKG, echo serca i inne) postawiono rozpoznanie choroby serca lub istnieje jej uzasadnione podejrzenie.

Poradnia oferuje pełny zakres wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych nieinwazyjnych (m.in. długoterminowe urządzenia do monitorowania zaburzeń rytmu, tomografię komputerową serca i tętnic wieńcowych, rezonans magnetyczny serca) i inwazyjnych, a także dostęp do pełnego spektrum leczenia kardiologicznego.

Zasady kierowania:

1) Poradnia przyjmuje osoby od 16 r.ż.
2) Skierowanie na jednorazową konsultację lub objęcie opieką specjalistyczną do Poradni Kardiologii Sportowej Instytutu Kardiologii przy ul. Niemodlińskiej 33 w Warszawie musi być wystawione przez lekarza specjalistę / lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z placówki posiadającej kontrakt z NFZ.
3) Skierowania prosimy dostarczyć osobiście do rejestracji Poradni (ul. Niemodlińskiej 33 w Warszawie, parter).
4) Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej pod numerem tel. 22 613 05 68 wew. 407 lub 22 613 05 04, lub e-mail: sportowa@ikard.pl (skierowanie muszą być wówczas dostarczone w ciągu 14 dni od daty zapisu).