Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Aleksander Maciąg


Nadanie stopnia: 16.10.2018
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina:medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
 • Sekretarz komisji - dr hab. n. med. Andrzej Ciszewski, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Recenzent - dr hab. med. Przemysław Mitkowski, prof. UM - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Recenzent - prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Członek komisji - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Członek komisji - dr hab. n. med. Piotr Szymański, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 10.01.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 22.01.2018 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Aleksandra Maciąga o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 06.03.2018 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 25.04.2018 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 11.05.2018 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 06.09.2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. A. Maciaga o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Aleksandrowi Maciągowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • Uchwała Rady Naukowej Instytutu Kardiologii ws. nadania dr n. med. Aleksandrowi Maciągowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych
Wróć