Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Aleksander Prejbisz


Nadanie stopnia: 21.06.2016 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Ewa Jankowska- Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Sekretarz komisji - dr hab.med.Anna Konopka,prof.nadzw.IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof.Marianna Janion - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Recenzent - prof. Andrzej Szuba - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Recenzent - dr hab.med. Piotr Jankowski,prof.nadzw.UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Członek komisji - prof.Zbigniew Kalarus - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Członek komisji - dr hab.med. Łukasz Szumowski, prof.nadzw.IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 03.11.2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 09.11.2015 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Aleksandra Prejbisza o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 15.12.2015 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 15.02.2016 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 21.03.2016 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o zmianie recenzenta.
 • 22.03.2016 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 25.05.2016 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. A. Prejbisza o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Aleksandrowi Prejbiszowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii
 • 21.06.2016 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr n. med. Aleksandrowi Prejbiszowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych
Wróć