Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Anna Konopka


Nadanie stopnia: 04.02.2014 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Waldemar Banasiak - Szpital Wojskowy we Wrocławiu
 • Sekretarz komisji - dr hab. Mariola Pęczkowska - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof. Stefan Grajek - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Recenzent - prof. Jacek Kubica - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Recenzent - prof. Leszek Pączek - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Członek komisji - dr hab. Maciej Kaźmierski - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Członek komisji - prof. Hanna Szwed - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 25.03.2013 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 28.03.2013 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Anny Konopki o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 18.06.2013 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 18.09.2013 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 26.09.2013 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 03.12.2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. A.Konopki o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
  Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr n. med. Annie Konopce stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • 04.02.2014 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr n. med. Annie Konopce stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
Wróć