Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Ewa Piotrowicz


Nadanie stopnia: 04.04.2017 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Anna Jegier- Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Sekretarz komisji - dr hab.med.Anna Konopka,prof.nadzw.IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof.Katarzyna Mizia-Stec - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Recenzent - prof.Ewa Jankowska - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Recenzent - prof.Waldemar Banasiak - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Członek komisji - prof. Wiesław Osiński - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Członek komisji - prof.Janina Stępińska - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 18.07.2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 27.07.2016 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Ewy Piotrowicz o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 20.09.2016 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 03.11.2016 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 14.11.2016 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 27.02.2017 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o zmianie członka komisji habilitacyjnej.
 • 15.03.2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. E.Piotrowicz o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Ewie Piotrowicz stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii
 • 04.04.2017 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr n. med. Ewie Piotrowicz stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych
Wróć