Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Elżbieta Florczak


Nadanie stopnia: 28.11.2017 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Zbigniew Gaciong - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Sekretarz komisji - dr hab.med.Mateusz Śpiewak - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof.Jarosław Kaźmierczak - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Recenzent - prof.Tomasz Guzik - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Recenzent - dr hab.med.Marcin Adamczak - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Członek komisji - prof. Andrzej Wysokiński - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Członek komisji - prof.Zofia Bilińska - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 30.12.2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 10.01.2017 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Elżbiety Florczak o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 04.04.2017 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 23.05.2017 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 12.06.2017 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej
 • 16.10.2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. E. Florczak o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Elżbiecie Florczak stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • 28.11.2017 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr n. med. Elżbiecie Florczak stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych
Wróć