Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Ewa Kowalik


Nadanie stopnia: 16.01.2018
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • przewodniczący komisji - prof. Janusz Skalski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • sekretarz komisji - dr hab. med. Aleksander Prejbisz - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • recenzent - prof. Edyta Płońska-Gościniak - Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • recenzent - prof. Jadwiga Moll - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
 • recenzent - prof. Katarzyna Mizia-Stec - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • członek komisji - dr hab. Robert Sabiniewicz -  Gdański Uniwersytet Medyczny
 • członek komisji - prof. Zofia Bilińska - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 31.05.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 08.06.2017 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Ewy Kowalik o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 27.06.2017 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 19.09.2017 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 29.09.2017 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 14.12.2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. E.Kowalik o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Ewie Kowalik stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
Wróć