Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Ilona Michałowska


Nadanie stopnia: 12.09.2017
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - dr hab.med.Elżbieta Czekajska - Chehab - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Sekretarz komisji - dr hab.med.Anna Konopka, prof.nadzw.IK- Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - dr hab.med.Zbigniew Serafin - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Recenzent - prof.Barbara Bobek-Bilewicz - Centrum Onkologii - Instytut im.M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Recenzent - prof.Monika Bekiesińska - Figatowska - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 • Członek komisji - dr hab.med. Marek Stajgis - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Członek komisji - dr hab.med.Jacek Grzybowski, prof.nadzw.IK- Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 31.01.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 06.02.2017 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Ilony Michałowskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 04.04.2017 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 23.05.2017 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 12.06.2017 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej
 • 17.08.2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. I.Michałowskiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Ilonie Michałowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii
 • 12.09.2017 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr n. med.Ilonie Michałowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych
 • Uchwała Rady Naukowej Instytutu Kardiologii ws. nadania dr n. med. Ilonie Michałowskiej stopnia doktora habilitowanego
Wróć