Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Iwona Korzeniowska - Kubacka


Nadanie stopnia: 28.11.2017 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Sekretarz komisji - dr hab.med.Mariola Pęczkowska - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof.Jarosław Kasprzak - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Recenzent - prof.Piotr Dylewicz - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Recenzent - dr hab.med.Tomasz Rechciński- Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Członek komisji - dr hab.med.Anna Ksykiewicz - Dorota- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Członek komisji - dr hab.med. Piotr Szymański, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 25.01.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 03.02.2017 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Iwony Korzeniowskiej - Kubackiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 04.04.2017 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 23.05.2017 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 12.06.2017 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 25.10.2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. I. Korzeniowskiej - Kubackiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Iwonie Korzeniowskiej - Kubackiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • 28.11.2017 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr n. med. Iwonie Korzeniowskiej - Kubackiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
Wróć