Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Jacek Kądziela


Nadanie stopnia: 17.10.2017
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Zbigniew Gaciong - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Sekretarz komisji - dr hab.med.Anna Konopka, prof.nadzw.IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof.Andrzej Wysokiński - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Recenzent - prof.Krystyna Widecka - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Recenzent - dr hab.med.Katarzyna Stolarz-Skrzypek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Członek komisji - dr hab.med.Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Członek komisji - dr hab.med. Piotr Szymański, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 08.03.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 30.03.2017 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Jacka Kądzieli o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 25.04.2017 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 23.05.2017 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 20.06.2017 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 11.09.2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. J. Kądzieli o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Jackowi Kądzieli stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii
 • 17.10.2017 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr n. med. Jackowi Kądzieli stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych
 • Uchwała Rady Naukowej Instytutu Kardiologii ws. nadania dr. n. med. Jackowi Kądzieli stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych
Wróć