Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Jerzy Pręgowski


Nadanie stopnia: 14.10.2014 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Jerzy Walecki - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Sekretarz komisji - prof.Maciej Lesiak - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Recenzent - dr hab.Elżbieta Czekajska-Chehab - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Recenzent - prof.Zdzisława Kornacewicz-Jach - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Recenzent - prof.Paweł Buszman - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Członek komisji - prof.Sławomir Dobrzycki - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Członek komisji - prof.Andrzej Januszewicz - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 03.07.2013 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 11.07.2013 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr. n. med. Jerzego Pręgowskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 15.10.2013 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 22.11.2013 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 05.12.2013 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 12.06.2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med.J.Pręgowskiego o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr n. med. Jerzemu Pręgowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • 14.10.2014 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr. n. med. Jerzemu Pręgowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
Wróć