dr n. med. Joanna Petryka-Mazurkiewicz

Skład Komisji Habilitacyjnej:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

Pliki do pobrania - recenzje