dr n. med. Krzysztof Michał Kukuła


Nadanie stopnia: 29.10.2019 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
 • Sekretarz komisji - dr hab. n. med. Mariola Pęczkowska - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Recenzent - prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Recenzent - dr hab. n. med. Piotr Waciński –Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Członek komisji - prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Członek komisji - dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 27.02.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 13.03.2019 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Krzysztofa Kukuły o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 16.04.2019 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 04.07.2019 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 08.07.2019 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 21.10.2019 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. K. Kukuły o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Krzysztofowi Kukule stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • Uchwała Rady Naukowej Instytutu Kardiologii ws. nadania dr n. med. Krzysztofowi Kukule stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych