Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Łukasz Małek


Nadanie stopnia: 04.02.2014 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof. Marek Gołębiowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Sekretarz komisji - dr hab. Elżbieta Katarzyna Biernacka - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - dr hab. Małgorzata Pyda - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Recenzent - prof. Maciej Sosnowski - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Recenzent - prof. Jerzy Walecki - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Członek komisji - dr hab. Magdalena Kostkiewicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Członek komisji - prof. Andrzej Januszewicz - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 15.03.2013 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 20.03.2013 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr. n. med. Łukasza Małka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 21.05.2013 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 18.09.2013 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 23.09.2013 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 17.12.2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. Ł.Małka o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
  Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr n. med. Łukaszowi Małkowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • 04.02.2014 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr. n. med. Łukaszowi Małkowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
Wróć