Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Łukasz Mazurkiewicz


Nadanie stopnia: 18.09.2018
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Sekretarz komisji - dr hab. n. med. Jacek Kądziela - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof. dr hab. n. med. Paweł Petkow-Dimitrow – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Recenzent - dr hab. n. med. Katarzyna Gruszczyńska - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Recenzent - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pyda - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Członek komisji - prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Członek komisji - prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 10.01.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 22.01.2018 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Łukasza Mazurkiewicza o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 06.03.2018 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 25.04.2018 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 11.05.2018 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 12.07.2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med.Ł. Mazurkiewicza o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Łukaszowi Mazurkiewiczowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • Uchwała Rady Naukowej Instytutu Kardiologii ws. nadania dr n. med. Łukaszowi Mazurkiewiczowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych
Wróć