Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Magdalena Lipczyńska


Nadanie stopnia: 06.03.2018 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof. Katarzyna Mizia-Stec - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Sekretarz komisji - dr hab. med. Ewa Piotrowicz - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - dr hab. med. Anna Fijałkowska - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 • Recenzent - prof. Jadwiga Moll - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
 • Recenzent - prof. Bożena Sobkowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Członek komisji - prof. Bożena Werner - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Członek komisji - prof. Tomasz Zieliński - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 01.09.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 07.09.2017 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Magdaleny Lipczyńskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 17.10.2017 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 18.12.2017 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 21.12.2017 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 23.02.2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. M. Lipczyńskiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Magdalenie Lipczyńskiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
Wróć