Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Maksymilian Opolski


Nadanie stopnia: 20.10.2015 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Michał Tendera - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Sekretarz komisji - dr hab.med.Przemysław Leszek,prof.nadzw.IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof.Jerzy Walecki - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Recenzent - dr hab.med.Magdalena Kostkiewicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Recenzent - dr hab.med.Anna Klisiewicz, prof.nadzw.IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Członek komisji - prof.Edyta Płońska-Gościniak - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Członek komisji - prof.Hanna Szwed - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 27.03.2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 31.03.2015 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Maksymiliana Opolskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 26.05.2015 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 18.06.2015 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 25.09.2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med.M.Opolskiego o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Maksymilianowi Opolskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • 20.10.2015 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr n. med. Maksymilianowi Opolskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
Wróć