Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Małgorzata Sobieszczańska - Małek


Nadanie stopnia: 13.02.2018
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof. Andrzej Bochenek- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Sekretarz komisji - dr hab. med. Rafał Dąbrowski, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof. Jerzy Sadowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Recenzent - dr hab. med.  Janusz Stążka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Recenzent - prof. Jolanta Małyszko - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Członek komisji - prof. Marek Jemielity -  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Członek komisji - prof. Andrzej Januszewicz - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 07.09.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 14.09.2017 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Małgorzaty Sobieszczańskiej - Małek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 17.10.2017 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 23.11.2017 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 12.12.2017 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 06.02.2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. M. Sobieszczańskiej-Małek o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Małgorzacie Sobieszczańskiej-Małek stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
Wróć