Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Maria Bilińska


Nadanie stopnia: 15.10.2013 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Władysław Sinkiewicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sekretarz komisji - prof.Tomasz Zieliński - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof.Kalina Kawecka-Jaszcz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Recenzent - prof.Stefan Grajek - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Recenzent - prof.Krzysztof Gołba - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Członek komisji - prof.Romuald Ochotny - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Członek komisji - prof.Marcin Demkow - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 03.12.2012 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 10.12.2012 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Marii Bilińskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 26.02.2013 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 20.03.2013 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 27.03.2013 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 05.07.2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. M. Bilińskiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr n. med. Marii Bilińskiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • 15.10.2013 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr n. med. Marii Bilińskiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
Wróć