Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Mateusz Śpiewak


Nadanie stopnia: 17.03.2015 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Olgierd Rowiński - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Sekretarz komisji - dr hab.med.Mariola Pęczkowska - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof.Jerzy Sadowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Recenzent - dr hab.med. Katarzyna Gruszczyńska - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Recenzent - dr hab.med.Małgorzata Pyda, prof.nadzw. UMP - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Członek komisji - dr hab.med. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof.nadzw.UM - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Członek komisji - prof.Tomasz Zieliński - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 29.07.2014 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 11.08.2014 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Mateusza Śpiewaka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 02.12.2014 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 18.12.2014 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 29.12.2014 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 09.03.2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med.M.Śpiewaka o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Mateuszowi Śpiewakowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • 17.03.2015 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr. n. med. Mateuszowi Śpiewakowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
Wróć