Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego: