Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Michał Jakub Orczykowski


Nadanie stopnia: 05.03.2019 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina:medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
 • Sekretarz komisji - dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Recenzent - prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Recenzent - dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz, prof. nadzw. UM - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Członek komisji - dr hab. med. Przemysław Mitkowski, prof. UM - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Członek komisji - prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 20.06.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 25.06.2018 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Michała Jakuba Orczykowskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 18.09.2018 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 18.10.2018 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 26.10.2018 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 13.02.2019 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. M. Orczykowskiego o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Michałowi Orczykowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • Uchwała Rady Naukowej Instytutu Kardiologii ws. nadania dr n. med. Michałowi Orczykowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych

Wróć