Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Paweł Derejko


Nadanie stopnia: 21.06.2016 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Bożena Sobkowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Sekretarz komisji - dr hab.med.Mariusz Kruk,prof.nadzw.IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof.Katarzyna Mizia-Stec - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Recenzent - prof. Kalina Kawecka-Jaszcz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Recenzent - prof. Jarosław Kaźmierczak - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Członek komisji - prof.Andrzej Wysokiński - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Członek komisji - prof.Tomasz Zieliński - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 09.09.2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 17.09.2015 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Pawła Derejko o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 15.12.2015 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 28.01.2016 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 15.02.2016 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o zmianie recenzenta.
 • 26.02.2016 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
Wróć