Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Piotr Dobrowolski


Nadanie stopnia: 16.01.2018
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Krzysztof Narkiewicz - Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Sekretarz komisji - dr hab.med.Mateusz Śpiewak - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof.Maciej Banach - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Recenzent - prof.Bożena Sobkowicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Recenzent - prof.Piotr Jankowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Członek komisji - prof.Krzysztof Gołba - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Członek komisji - dr hab.med. Zofia Dzielińska, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 04.05.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 12.05.2017 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Piotra Dobrowolskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 30.05.2017 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 23.06.2017 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 28.06.2017 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 01.12.2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr. n. med. P. Dobrowolskiego o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Piotrowi Dobrowolskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
Wróć