Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Zofia Dzielińska


Nadanie stopnia: 15.04.2014 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Andrzej Rynkiewicz - Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Sekretarz komisji - dr hab. Rafał Dąbrowski - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof.Piotr Podolec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Recenzent - prof.Jarosław Kasprzak - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Recenzent - prof.Andrzej Budaj - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Członek komisji - prof.Krystyna Łoboz-Grudzień - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Członek komisji - prof.Piotr Hoffman - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 10.04.2013 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 12.04.2013 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Zofii Dzielińskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 18.06.2013 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 18.09.2013 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 26.09.2013 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 27.01.2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med. Z.Dzielińskiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr n. med. Zofii Dzielińskiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • 15.04.2014 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr n. med. Zofii Dzielińskiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
Wróć