Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Tomasz Rywik


Nadanie stopnia: 14.10.2014 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 • Przewodniczący komisji - prof.Klina Kawecka-Jaszcz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Sekretarz komisji - dr hab.med. Mirosław Kowalski, prof.nadzw.IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Recenzent - prof.Waldemar Banasiak - Szpital Wojskowy we Wrocławiu
 • Recenzent - prof.Zdzisława Kornacewicz-Jach - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Recenzent - prof.Jarosław Drożdż - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Członek komisji - dr hab.med.Krystyna Kozakiewicz - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Członek komisji - prof.Janina Stępińska - Instytut Kardiologii w Warszawie
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
 • 15.01.2014 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
 • 21.01.2014 r. - pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Tomasza Rywika o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii.
 • 15.04.2014 r. - uchwała Rady Naukowej IK w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.
 • 19.05.2014 r. - informacja z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu przewodniczącego komisji, członka i dwóch recenzentów.
 • 23.05.2014 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do komisji habilitacyjnej.
 • 22.09.2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr n. med.T. Rywika o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
  Przygotowanie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. n. med. Tomaszowi Rywikowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i jej przekazanie Radzie Naukowej Instytutu Kardiologii.
 • 14.10.2014 r. - posiedzenie Rady Naukowej IK i podjęcie uchwały w sprawie nadania dr. n. med. Tomaszowi Rywikowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
Wróć