Pracownia Hemodynamiki

Kierownik Pracowni:

dr Artur Dębski

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 41 27
 • +48 22 343 43 18
 • +48 22 343 45 06
 • +48 22 343 45 33

Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii powstała w latach 70-tych XX wieku. Jest najstarszą i zdecydowanie największą pracownią na Mazowszu oraz jedną z 3 najstarszych i najbardziej doświadczonych pracowni w Polsce.

Do 2010 r. Pracownia kierowana była przez Prof. dr hab. n. med. Witolda Rużyłło.

W 2012 r. uruchomiona nowoczesna, w pełni wyposażona hybrydowa sala operacyjna.
Sala hybrydowa jest platformą współpracy kardiologów interwencyjnych i kardiochirurgów. Daje możliwość jednoczesnego leczenia serca i dużych naczyń przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów zajmujący się chorobami serca ("Heart Team"). Postępowanie takie zalecane jest przez Europejskie i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Kompleksowe wyposażenie sali pozwala na przeprowadzanie najbardziej złożonych zabiegów kardiologicznych w obrębie tętnic wieńcowych i aorty. W sytuacji nagłej umożliwia także przeprowadzenie operacji na otwartym sercu.
Uruchomienie w Instytucie Kardiologii wieloprofilowej sali operacyjno-zabiegowej pozwoli na dalszy rozwój kardiologii interwencyjnej opartej na współpracy zespołów kardiochirurgicznych i kardiologicznych w małoinwazyjnym leczeniu wad wrodzonych i nabytych serca, (m. in. implantację zastawek serca), przeciekach okołozastawkowych, tętniakach aorty oraz zabiegach naprawczych na tętnicach obwodowych.

Inwestycja została sfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko-Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.


Działalność kliniczna:

 • Inwazyjna diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej (zabiegi przezskórnej angioplastyki), w tym w ostrych zespołach wieńcowych.
 • Zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej i płucnej.
 • Zabiegi przezskórnej walwuloplastyki zastawki mitralnej.
 • Zabiegi przezskórnego zamknięcia ubytków wewnątrz- i zewnątrzsercowych.
 • Zabieg denerwacji nerkowej.
 • Zabiegi przezskórnej angioplastyki tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych.

Od lutego 2001 r., w Pracowni Hemodynamiki pełniony jest dyżur hemodynamiczny.
Całodobowy dyżur umożliwia zabiegowe leczenie pacjentów z ostrym zawałem serca o każdej porze dnia i nocy (poprzez natychmiastowe wykonanie koronarografii i angioplastyki wieńcowej).


Działalność naukowa:

 • Obserwacja bezpośrednia i odległa zabiegów interwencyjnych w tętnicach wieńcowych, obwodowych oraz na zastawkach serca 
 • Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS) i ocena gradientu przezzwężeniowego (FFR) w tętnicach wieńcowych i nerkowych 
 • Zabiegi denerwacji tętnic nerkowych w opornym nadciśnieniu tętniczym 
 • Ocena nawrotu zwężenia po zabiegach endowaskularnych 
 • Obserawcje po zabiegu przeznaczyniowej implantacji zastawki mitralnej, aortalnej i płucnej 
 • Obserwacje po zabiegach przeznaczyniowego zamknięcia PFO, ASD, VSD i uszka lewego przedsionka 


Najważniejsze osiągnięcia:

1978
wdrożenie metody Porstmanna bezoperacyjnego (przezskórnego) leczenia przetrwałego przewodu Botala.
1981

wdrożenie PTCA.

1981

opracowanie nowego typu cewnika do wstecznego  cewnikowania chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej (publikacja zagraniczna)

1983

opracowanie nowego wzoru cewnika do koronarografii prawej tętnicy wieńcowej

1987

wprowadzenie zabiegu przezskórnej komisurotomii mitralnej

1992

wprowadzenie stentów wieńcowych (radykalna poprawa wyników PTCA).

2001

wdrożenie pierwotnej PTCA w ostrych zespołach wieńcowych

2009

wprowadzenie zabiegu przezskórnej denerwacji tętnic nerkowych

2009

wprowadzenie zabiegu przeznaczyniowego zamknięcia uszka lewego przedsionkapacjentów zagrożonych udarem mózgu

2009

wprowadzenie zabiegu przeznaczyniowej implantacji zastawki aortalnej i płucnej.