Pracownia Immunologii

p.o. Kierownika:

dr n. biol Katarzyna Kowalik

Pracownicy:

mgr Mikołaj Kaźmierczak

mgr Ilona Minota

Kontakt:
  • +48 22 343 47 20 (pracownia)
  • +48 22 343 47 21, +48 22 343 47 23, +48 22 343 47 24 (laboratorium)
  • k.kowalik@ikard.pl

Pracownia Immunologii (ZBM-PI) prowadzi badania naukowe z zakresu patofizjologii procesu odrzucania przeszczepu serca, ostrego zapalenia mięśnia serca, nadciśnienia tętniczego i dysplazji włóknisto-mięśniowej, tętniaków aorty oraz niewydolności serca.

W skład  ZBM-PI wchodzi Laboratorium Hodowli Tkankowych, Laboratorium Cytometrii Przepływowej oraz Laboratorium RNA. Pracownia dysponuje wysokowydajnym sorterem komórkowym MoFlo Astrios. Wykorzystujemy następujące techniki badawcze:

- hodowle komórkowe in vitro – opracowano metodykę izolacji pierwotnych hodowli ludzkich komórek śródbłonka i mięśni gładkich pobranych z prawidłowych i zmienionych chorobowo naczyń krwionośnych oraz hodowli fibroblastów skórnych od pacjentów z dysplazją włóknisto-mięśniową,

- transfekcje, transdukcje i nukleofekcje do pierwotnych hodowli komórkowych w celu zwiększenia lub wyciszenia ekspresji genów,

- mikroskopia świetlna i fluorescencyjna,

- analiza cytometryczna komórek i mikrocząsteczek pochodzących z hodowli tkankowych oraz krwi i innych płynów ustrojowych,

- PCR w czasie rzeczywistym (real time PCR) do oceny profilu ekspresji microRNA i mRNA w materiale tkankowym i osoczu,

- Western Blotting z wykorzystaniem laserowego systemu detekcji i analizy obrazu fluorescencyjnego w podczerwieni.

- ZBM-PI prowadzi repozytorium tkanek i zabezpiecza ludzki materiał biologiczny do realizacji projektów naukowych prowadzonych w Instytucie Kardiologii oraz we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi. Przechowywane są próbki mięśnia sercowego, krwi, fragmenty naczyń krwionośnych oraz pierwotne hodowle ludzkich komórek śródbłonka i mięśni gładkich a także fibroblasty. W zakresie biobankowania ludzkiego materiału biologicznego Instytut Kardiologii realizuje zalecenia Konsorcjum Polskiej Sieci Biobanków.

 

Wybrane projekty:

- Profil immunologiczny pacjentów z rozpoznaną waskulopatią w sercu przeszczepionym

- Analiza profilu ekspresji genów stresu oksydacyjnego i reakcji zapalnej w komórkach śródbłonka i mięśni gładkich wyizolowanych z aorty transfekowanych microRNA

- Sirtuiny oraz inflamasomy jako mediatory stanu zapalnego w tkance tętniaków aorty piersiowej

- Ustanowienie pierwotnych hodowli komórek śródbłonka oraz mięśni gładkich naczyń pochodzących od pacjenta

- Ustanowienie pierwotnych hodowli fibroblastów z bioptatów skórnych pobranych od pacjentów z dysplazją włóknisto-mięśniową

- Profil ekspresji micro RNA we krwi obwodowej pacjentów po transplantacji serca z rozpoznaniem ostrego odrzucania przeszczepu

- Stres oksydacyjny w ścianie aorty i ocena funkcjonalna naczyń w grupie chorych z tętniakami aorty piersiowej

- Ocena parametrów gospodarki jonem żelaza w niewydolnym mięśniu serca oraz szpiku kostnym w zależności od ogólnoustrojowej puli żelaza

- Ekspresja miRNA-155 a gęstość receptorów ATR1 w tkance zmienionej tętniakowato aorty w zależności od wariantu polimorfizmu +1166 A/C ATR1

- Aktywacja prozakrzepowa a dysfunkcja śródbłonka u chorych z niewydolnością nerek w przebiegu niewydolności serca

- Ocena dynamiki zmian w stężeniu komórek progenitorowych śródbłonka (EPC) i ich potencjalny związek z odrzucaniem komórkowym/humoralnym u chorych po przeszczepie serca

- Surfaktant B we krwi obwodowej jako marker nadciśnienia płucnego u chorych z niewydolnością serca

 

Wybrane publikacje:

Wojciechowska A, Kasprzyk-Pawelec A, Kwiek B, Kuc M, Parulski A, Kusmierczyk M, Prejbisz A, Januszewicz A, Warchol-Celinska E, Lutynska A, Kozar-Kaminska K. TGF-β pathway dysregulation in dermal fibroblasts derived from patients with fibromuscular dysplasia. [w recenzji]

Rywik TM, Braniewska A, Kowalik I, Firczuk M, Kozar-Kaminska K, Wojciechowska A, Kasprzyk-Pawelec A, Sobieszczanska-Malek M, Leszek P, Rozentryt P, Zielinski T. Trajectory of the circulating endothelial progenitor cell levels and their association with acute rejection after heart transplantation. [w recenzji]

Kasprzyk-Pawelec A, Wojciechowska A, Kuc M, Zielinski J, Parulski A, Kusmierczyk M, Lutynska A, Kozar-Kaminska K. microRNA expression profile in Smooth Muscle Cells isolated from thoracic aortic aneurysm samples. Adv Med Sci. 2019 Apr 22;64(2):331-337. doi: 10.1016/j.advms.2019.04.003.

Kaminski R, Kulinski K, Kozar-Kaminska K, Wasko MK, Langner M, Pomianowski S. Repair Augmentation of Unstable, Complete Vertical Meniscal Tears With Bone Marrow Venting Procedure: A Prospective, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study. Arthroscopy. 2019 May;35(5):1500-1508.e1. doi: 10.1016/j.arthro.2018.11.056. Epub 2019 Mar 20.

Kaminski R, Maksymowicz-Wleklik M, Kulinski K, Kozar-Kaminska K, Dabrowska-Thing A, Pomianowski S. Short-Term Outcomes of Percutaneous Trephination with a Platelet Rich Plasma Intrameniscal Injection for the Repair of Degenerative Meniscal Lesions. A Prospective, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study. Int J Mol Sci. 2019 Feb 16;20(4). pii: E856. doi: 10.3390/ijms20040856.

Canepa M, Fonseca C, Chioncel O, Laroche C, Crespo-Leiro MG, Coats AJS, Mebazaa A, Piepoli MF, Tavazzi L, Maggioni AP; ESC HF Long Term Registry Investigators. Performance of Prognostic Risk Scores in Chronic Heart Failure Patients Enrolled in the European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry. JACC Heart Fail. 2018 Jun;6(6):452-462. doi: 10.1016/j.jchf.2018.02.001.

Kaminski R, Kulinski K, Kozar-Kaminska K, Wielgus M, Langner M, Wasko MK, Kowalczewski J, Pomianowski S. A Prospective, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study Evaluating Meniscal Healing, Clinical Outcomes, and Safety in Patients Undergoing Meniscal Repair of Unstable, Complete Vertical Meniscal Tears (Bucket Handle) Augmented with Platelet-Rich Plasma. Biomed Res Int. 2018 Mar 11;2018:9315815. doi: 10.1155/2018/9315815. eCollection 2018.

Wojciechowska A, Braniewska A, Kozar-Kamińska K. MicroRNA in cardiovascular biology and disease. Adv Clin Exp Med. 2017 Aug;26(5):865-874. doi: 10.17219/acem/62915.

Truszkowska GT, Bilińska ZT, Muchowicz A, Pollak A, Biernacka A, Kozar-Kamińska K, Stawiński P, Gasperowicz P, Kosińska J, Zieliński T, Płoski R. Homozygous truncating mutation in NRAP gene identified by whole exome sequencing in a patient with dilated cardiomyopathy. Sci Rep. 2017 Jun 13;7(1):3362. doi: 10.1038/s41598-017-03189-8.