Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Kierownik Pracowni:

Dr n. med. Magdalena Marczak

 • +48 22 343 46 57
Rejestracja:
 • +48 22 343 45 55
Pokój lekarski:
 • +48 22 343 46 57

Wyposażenie Pracowni

Pracownia Rezonansu Magnetycznego funkcjonuje w Instytucie Kardiologii od 2008 r.
w 2015 r. wyposażona została w nowoczesny aparat o indukcji pola1,5 T z najnowszą platformą oprogramowania.

Parametry techniczne:

 • system gradientowy o maksymalnej amplitudzie 45mT/m i maksymalnej szybkości narastania 200mT/m/ms w każdej osi,
 • zintegrowany system wielokanałowych cewek umożliwiający jednoczasowe badanie całego ciała (maksymalnie 204 elementy - 48 kanałów RF),
 • komplet sztywnych cewek do badania głowy i poszczególnych stawów.

Upgrade oprogramowania:

 • zintegrowany system akwizycji obrazów ułatwiający i standaryzujący wykonywanie badań
 • nowe sekwencje: DIXON, RESOLVE, Advanced WARP, StarVIBE, LiverLab, MyoMAPs - wysoka jakość obrazów bez konieczności podawania środka kontrastującego.


Działalność kliniczna

Pełny zakres badań ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej diagnostyki MR układu sercowo - naczyniowego.

 • Diagnostyka układu sercowo - naczyniowego:
  • kompleksowa ocena morfologiczno - funkcjonalna w wadach wrodzonych, wadach nabytych, kardiomiopatiach, zapaleniu mięśnia sercowego, guzach serca, chorobach osierdzia,
  • ocena rozległości uszkodzenia i żywotności mięśnia u pacjentów po zawale mięśnia sercowego,
  • ocena niedokrwienia mięśnia u pacjentów z choroba wieńcową w badaniach obciążeniowych z dipirymadolem,
  • ocena włóknienia lub martwicy mięśnia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w kardiomiopatiach, w przebiegu chorób układowych i w zapaleniu mięśnia sercowego,
  • nowe możliwości oceny struktury mięśnia (MyoMaps T1, T2 I T2*).
  • we współpracy z zespołem elektrofizjologów pracownia wykonuje również badania MR u chorych ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca.
 • Diagnostyka ośrodkowego układu nerwowego:

  Diagnostyka obrazowa patologii mózgowia (guzy i zmiany guzopodobne, udary, malformacje naczyniowe, infekcje OUN, schorzenia metaboliczne, choroby degeneracyjne) przy użyciu dedykowanej 20-kanałowej cewki oraz nowych sekwencji (RESOLVE, StarVIBE):

  • ocena morfologiczna,
  • obrazowanie dyfuzyjne (DWI) - obecnie możliwe zastosowanie techniki RESOLVE - dyfuzji o wysokiej rozdzielczości i minimalnych zniekształceniach geometrycznych,
  • obrazowanie podatności magnetycznej (SWI) tkanki mózgowej,
  • aplikacja Quiet Suite redukująca w znaczący sposób hałas akwizycji.
 • Diagnostyka układu kostno - stawowego:

  Ocena stawów przy użyciu sztywnych cewek (15 - kanałowej do stawu kolanowego, 16 - kanałowej do stawu barkowego, 16 - kanałowej do badania stawu skokowego), wielokanałowej cewki do badania wszystkich odcinków kręgosłupa, u pacjentów ze schorzeniami układowymi oraz po urazach, z uwzględnieniem diagnostyki pooperacyjnej:

  • możliwość uzyskania wysokiej jakości obrazów przy skróconym czasie badania,
  • sekwencja Advanced WRAP - powoduje redukcję artefaktów podatności magnetycznej powstałych na skutek wszczepianych implantów ortopedycznych,
  • aplikacja Quiet Suite redukująca w znaczący sposób hałas w czasie akwizycji.
 • Diagnostyka narządów jamy brzusznej i miednicy:
  • zastosowanie 30 - kanałowej cewki "body" i 32 - kanałowej cewki "spine" umożliwia uzyskanie obrazów wysokiej rozdzielczości, skrócenie sekwencji wymagające wstrzymania oddechu przez pacjenta, skrócenie czasu całego badania,
  • aplikacja FREZEIt - nowe sekwencje przeznaczone do badań jamy brzusznej: TwistVIBE - wysokorozdzielcza przestrzennie i czasowo sekwencja do badań dynamicznych np. wątroby ; StarVIBE - sekwencja całkowicie niewrażliwa na ruch, wykonywana bez wstrzymywania oddechu pacjenta.
  • precyzyjna, morfologiczna ocena patologii narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej, z wykorzystaniem nowych sekwencji (DIXON, MyoMAPS, RESOLVE).

Działalność naukowa

Pracownia realizuje projekty badawcze Instytutu Kardiologii oraz granty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego.


Publikacje

 • "Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca" pod redakcją Witolda Rużyłło, Cezarego Kępki, Mariusza Kruka, Jolanty Miśko, Jerzego Pręgowskiego; Medical Tribune Polska, Warszawa 2009
 • Małek ŁA, Chojnowska L, Śpiewak M, Kłopotowski M, Miśko J, Petryka J, Miłosz B, Rużyłło W. Cardiac magnetic resonance imaging in patients with Fabry's disease. Kardiol Pol [w druku].
 • Spiewak M, Chojnowska L, Małek LA, Miłosz B, Petryka J, Zabicka M, Kłopotowski M, Dąbrowski M, Miśko J, Rużyłło W. Comparison between maximal left ventricular wall thickness and left ventricular mass in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Kardiol Pol. 2010;68(7):763-768.
 • Petryka J, Miśko J, Małek LA, Spiewak M, Miłosz B, Bilińska Z, Rużyłło W. Cardiovascular magnetic resonance in the diagnosis of myocarditis. Kardiol Pol. 2010;68(7):824-829.
 • Demkow M, Biernacka EK, Spiewak M, Kowalski M, Siudalska H, Wolski P, Sondergaard L, Miśko J, Hoffman P, Rużyłło W. Percutaneous pulmonary valve implantation preceded by routine pre-stenting with a bare metal stent. Catheter Cardiovasc Interv. 2010 Jul 2.
 • Spiewak M, Małek LA, Chojnowska L, Miśko J, Petryka J, Kłopotowski M, Milosz B, Polańska M, Ruzyłło W. Late Gadolinium Enhancement gray zone in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Comparison of different gray zone definitions. Int J Cardiovasc Imaging. 2010 Aug;26(6):693-9.
 • Miśko J, Małek ŁA, Śpiewak M. Kliniczne zastosowania rezonansu magnetycznego serca. Polski Przegląd Kardiologiczny 2009;11(1):43-47.
 • Kłopotowski M, Chojnowska L, Małek ŁA, Miśko J, Maczyńska R, Spiewak M, Klisiewicz A, Kuśmierczyk M, Kepka C, Ruzyłło W. Typical magnetic resonance features of cardiac fibroma--a case report. Kardiol Pol. 2009 Aug;67(8):892-4.
 • Spiewak M, Małek LA, Kepka C, Miśko J, Ruzyłło W. Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum. Kardiol Pol. 2009 Jun;67(6):660-2.
 • Spiewak M, Malek LA, Misko J, Chojnowska L, Milosz B, Klopotowski M, Petryka J, Dabrowski M, Kepka C, Ruzyllo W. Comparison of different quantification methods of late gadolinium enhancement in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Eur J Radiol. 2009 Jun 10.
 • Spiewak M, Malek LA, Misko J. Right ventricular outflow tract obstruction should be considered in assessing influence of pulmonary regurgitation on right ventricular volume. Eur Heart J. 2009 Jul;30(14):1807; author reply 1087-8.
 • Małek LA, Chojnowska L, Kłopotowski M, Misko J, Dabrowski M, Kuśmierczyk-Droszcz B, Maczyńska R, Piotrowicz E, Ruzyłło W.  Left ventricular diastolic function assessed with cardiovascular magnetic resonance imaging and exarcise capacity in patients with non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Kardiol Pol. 2009 Jan;67(1):1-6; discussion 7-8.