Projekt "Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup aparatury obrazowej i wyrobów medycznych dla Instytutu Kardiologii w Warszawie".

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/UE.JPG


Projekt pn.: "Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup aparatury obrazowej i wyrobów medycznych dla Instytutu Kardiologii w Warszawie."

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy świadczonych usług medycznych w zakresie kardiologii i kardiochirurgii oraz dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej, jak również wpłynie na podniesienie jakości wyposażenia klinik i pracowni Instytutu Kardiologii w Warszawie w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

Projekt poprzez doposażenie Instytutu Kardiologii w aparaturę obrazową oraz wyroby medyczne ma w szczególności na celu:

 • podniesienia standardu świadczonych usług, poprzez doposażenie w nowoczesny wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny,
 • podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa mazowieckiego i innych regionów w Polsce, poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony zdrowia na poziomie ponadregionalnym,
 • zwiększenia dostępności i możliwości realizacji wysokospecjalistycznych usług medycznych z zakresu kardiologii i kardiochirurgii wykonywanych w Instytucie Kardiologii, co z kolei przełoży się na zmniejszenie kolejki oczekujących, skierowanych na badania,
 • skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego,
 • stworzenie możliwości realizacji pełnego zakresu funkcjonalnego Instytutu Kardiologii,
 • zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania doposażonych oddziałów,
 • zwiększenie sprawności i bezawaryjności urządzeń medycznych, poprzez dostęp do nowych technologii. Wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług uzyskanych w wyniku realizacji Projektu, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pacjentów oraz zwiększenie ilości wykonywanych badań,
 • wzrost konkurencyjności Instytutu Kardiologii wśród innych placówek świadczących usługi medyczne na podobnym poziomie,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu Instytutu Kardiologii w Warszawie, w wyniku wymiany wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu medycznego.
 • dostosowanie usprzętowienia Instytutu Kardiologii w Warszawie do obowiązujących norm i standardów użytkowania, jak również wymogów prawa,
 • zmniejszenie energochłonności aparatury medycznej, poprzez jej wymianę na energooszczędne, innowacyjne i wysokospecjalistyczne urządzenia medyczne.


Realizacja Projektu przez Instytut Kardiologii w Warszawie przyczyni się tym samym do zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych na poziomie ponadregionalnym.

 • Wartość projektu: 9 033 300, 00 zł
 • Data podpisania umowy: 07.09.2010

Wróć