Projekt „GOVeIN”

Instytut Kardiologii, jako jeden z członków europejskiego konsorcjum, rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - „GOVeIN”, którego celem jest wprowadzenie elektronicznych faktur w sektorze zdrowia publicznego.

W ramach projektu, w Instytucie Kardiologii, uruchomiona zostanie platforma, która umożliwi odbieranie i wysyłanie faktur elektronicznych w różnych formatach.

W projekcie bierze udział 19 instytucji sektora zdrowia publicznego; z różnych państw członkowskich UE, m.in. z : Hiszpanii, Holandii, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.

tl_file2/Aktualnosci/2017/GOVeIN/G.JPG


Obowiązek wprowadzenia elektronicznych faktur wynika z Dyrektywy 2014/55/UE odnośnie gotowości technologicznej w administracji publicznej do stosowania faktur elektronicznych zgodnych z Normą Europejską od 2018 roku.
Postanowienia Dyrektywy nakładają wymóg przesyłania faktury w formie ustrukturyzowanego
i unormowanego dokumentu elektronicznego - co ma umożliwić automatyzację procesów przetwarzania zawartych w niej danych, np. księgowania czy ewidencji podatkowej. Zastosowanie przez wszystkie państwa członkowskie UE Normy Europejskiej oznacza zapewnienie interoperacyjności fakturowania elektronicznego na Jednolitym Europejskim Rynku Cyfrowym zamówień publicznych. Funkcjonalność systemu e-fakturowania, wynikająca z wielowariantowej analizy procesowej realizacji zamówień publicznych, umożliwi elastyczne dostosowanie procesów e-fakturowania do zróżnicowanych poziomów e-gotowości systemów informatycznych zamawiających i dostawców.

Projekt realizowany jest przez firmę EDICOM (międzynarodowy lider w sektorze EDI, e-faktur oraz transmisji i integracji danych pomiędzy firmami) przy wsparciu European Management Consulting.

Oprócz Instytutu Kardiologii, w projekcie biorą udział:
Derby Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (Wielka Brytania), London North West Healthcare NHS Trust (Wielka Brytania), Universitair Medisch Centrum Groningen (Holandia), Centre Hospitalier Intercom Compiegne Noyon (Francja), Centre Hospitalier Alpes-Isère (Francja), Abbott Laboratories S.A (Hiszpania), Werfenlife (Hiszpania), Healthlogistics Co. UK. Ltd. (Wielka Brytania), Teleflex Medical Europe Ltd (Irlandia), Universidad Carlos III de Madrid (Hiszpania), Universitat Politècnica de València (Hiszpania), Universitat de Valencia (Hiszpania), Universitè della Calabria (Włochy), Universitatea de Vest din Timisoara (Rumunia), Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Węgry), Leading Management Technology (Hiszpania).

  • Numer umowy: INEA/CEF/ICT/A2015/1129678
  • Czas trwania projektu: od 01. 10. 2016 do 31. 10. 2017
  • Więcej informacji na stronie: http://govein-project.eu/

 


W październiku 2016 r. w Walencji odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Kardiologii i Intercambio Electronico De Datos Y Comunicaciones S.L. (Edicom) dotyczące zagadnień elektronicznej wymiany dokumentów handlowych.

Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy w ramach projektu wdrażania europejskiej faktury elektronicznej w obrębie obszaru zdrowia publicznego (GOVein). Uzgodniono wstępne założenia i roczny harmonogram prac.

Celem programu jest przygotowanie Instytutu Kardiologii do obsługi elektronicznej wymiany danych w zakresie zaopatrzenia w leki i aparaturę medyczną.


W marcu 2017 r. zespół działający w ramach projektu wdrażania europejskiej faktury elektronicznej w obrębie obszaru zdrowia publicznego (GOVein) dokonał pierwszego podsumowania prac.

Zakończony został etap analityczny dotyczący istniejących rozwiązań europejskich oraz możliwości zaadaptowania ich w Instytucie Kardiologii. Wybrano platformę elektronicznej wymiany danych oferowaną przez Intercambio Electronico De Datos Y Comunicaciones S.L. (Edicom).

Do zespołu dołączyli przedstawiciele firmy Edusoft, dostawcy rozwiązań informatycznych obsługujących zagadnienia magazynowe w Instytucie Kardiologii.


W czerwcu 2017 r. zespół działający w ramach projektu wdrażania europejskiej faktury elektronicznej w obrębie obszaru zdrowia publicznego (GOVein) dokonał kolejnego podsumowania prac.

Projekt wkroczył w fazę uruchamiania konkretnych rozwiązań technicznych. Odbyły się pierwsze testy przesyłania drogą elektroniczną zamówień i pobierania w ten sam sposób faktur. Trwają prace nad głębsza integracją platformy Edicom z systemem magazynowych medycznych środków technicznych i z apteką centralną Instytutu Kardiologii. Testowane są także mechanizmy automatyzujące przetwarzanie dokumentów. Przewiduje się zakończenie prac w październiku br.

 

Wróć