Projekt „Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie”.

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/e-zdrowie.jpg


03. października 2016 r. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Wiesław Raboszuk i dyrektor Instytutu Kardiologii – dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK podpisali umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu Instytutu Kardiologii pn.: „Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

W drugiej połowie 2017 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie - Aninie dzięki środkom unijnym uruchomione zostaną e-usługi na platformie pacjenta i na platformie ePUAP. Powstanie Elektroniczny Obieg Dokumentów, w ramach którego zarchiwizowana zostanie tradycyjna dokumentacja. Strona internetowa i BIP zostaną zaktualizowane i dostosowane do potrzeb pacjentów, którzy także przez ePUAP będą mogli komunikować się z Instytutem.
Dzięki platformie zarówno pacjenci, jak i pracownicy otrzymają łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej, administracyjnej, a także do oferowanych szkoleń i konferencji.

W ramach projektu planowane jest wprowadzenie sześciu e-usług: platforma pacjenta, e-rejestracja, e-konferencja, e-learning, e-korespondenjca, e-dokumentacja. Pacjent będzie mógł samodzielnie zarejestrować się na wizytę, zmienić jej termin lub ją odwołać. Automatyczna obsługa kolejki usprawni pracę rejestracji. Udostępnione zostaną także interaktywne szkolenia dla pacjentów w systemie e-learningowym np. dotyczące chorób układu krążenia.

  • Tytuł projektu: „Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie”
  • Beneficjent: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  • Całkowita wartość projektu: 4 763 400, 00 zł
  • Kwota dofinansowania: 3 796 628, 80 zł
  • Działanie: 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

Wróć