Projekt "Unowocześnienie i wdrożenie metod wczesnej diagnostyki oraz optymalizacja farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego dla Instytutu Kardiologii w Warszawie"

tl_file2/Aktualnosci/2011/Lipiec 2011/Mazowsze.jpg


Projektu pn.: "Unowocześnienie i wdrożenie metod wczesnej diagnostyki oraz optymalizacja farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego dla Instytutu Kardiologii w Warszawie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.

Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego dla trzech pracowni Instytutu: Pracowni Farmakologii Klinicznej i Terapii, Pracowni Biologicznie Czynnych Peptydów, Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej oraz dla Ośrodka Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego.

Zakup aparatury do Pracowni Farmakologii Klinicznej umożliwi oznaczanie stężenia leków kardiologicznych, chemioterapeutyków i leków immunosupresyjnych, co pozwoli m.in. uniknąć powikłań polifarmakoterapii u najciężej chorych, a także na monitorowanie leczenia chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia.

Aparatura zakupiona do Pracowni Biologicznie Czynnych Peptydów umożliwi oznaczanie stężenia katecholamin i metoksykatecholamin we krwi, co ułatwi diagnostykę nadciśnienia tętniczego wtórnego. Z kolei zakup aparatury do Pracowni Biologii Molekularnej umożliwi szybkie przeszukiwanie dużych genów, co zwiększy możliwość zidentyfikowania mutacji i rozpoznawania przyczyn kardiomiopatii i nagłych zgonów.

Zakup aparatu echokardiograficznego i EKG do Ośrodka Badań Przesiewowych ułatwi prowadzenie badań zwiększających wykrywalność chorób układu krążenia u osób zagrożonymi dziedzicznymi chorobami układu sercowo-naczyniowego.

  • Całkowita wartość projektu: 4 071 216, 13
  • Kwota dofinansowania: 3 136 898, 02
  • Wkład własny: 934 318, 11
  • Data podpisania Umowy: 01.07.2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Wróć