Projekt

Projekt "Odtworzenie ponadregionalnych Ośrodków Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w ramach wielofunkcyjnego budynku J w Instytucie Kardiologii w Warszawie ”

17. października 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0038/16-00 pn. „Odtworzenie ponadregionalnych Ośrodków Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w ramach wielofunkcyjnego budynku J w Instytucie Kardiologii w Warszawie ” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Projekt „GOVeIN”

Projekt „GOVeIN”

Instytut Kardiologii, jako jeden z członków europejskiego konsorcjum, rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - „GOVeIN”, którego celem jest wprowadzenie elektronicznych faktur w sektorze zdrowia publicznego.