Projekt

Projekt "Teleintermed"

Projekt zakłada utworzenie przy Instytucie Kardiologii Centrum Telemedycznego, wyposażonego w telemedyczne stacje odbiorcze i zatrudniające specjalistów udzielających zdalnych konsultacji w zakresie chorób układu krążenia. Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.