Samodzielna Poradnia Neurologii i Neurofizjologii Klinicznej

Kierownik:

Dr Elżbieta Smaga

Kontakt:
  • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa

Działalność Poradni:

  • Konsultacje neurologiczne chorych hospitalizowanych w klinikach Instytutu Kardiologii
  • Prowadzenie chorych z powikłaniami neurologicznymi w czasie ich leczenia w klinikach Instytutu Kardiologii we współpracy z lek. Prowadzącym.
  • Aktywne uczestniczenie w procesie kwalifikacji chorych do przeszczepu serca, operacji kardiochirurgicznych, interwencyjnych zabiegów kardiologicznych - z dostępną diagnostyką neurologiczną EEG i bazy diagnostycznej Instytutu  (CT, MRI).
  • Okresowa kontrola neurologiczna chorych po przeszczepach będących pod opieką ambulatoryjną Instytutu  (Poradnia Transplantacyjna).
  • Uczestniczenie - w szczególnych przypadkach - w diagnostyce pacjentów będących pod opieką ambulatoryjną innych poradni klinicznych I.K. Wykonywanie i interpretacja  (opisy) badań EEG u chorych hospitalizowanych w Instytucie na salach pooperacyjnych, KITK  - badania przyłóżkowe, lub badania w Pracowni EEG chorych chodzących, zarówno w celach diagnostycznych jak i pod kątem prowadzenia terapii.
  • Okresowe wykonywanie badań  EEG pacjentów ambulatoryjnych po przeszczepach serca, objętych opieką neurologiczną (w ramach Poradni Transplantacyjnej), ze stanami napadowych zaburzeń przytomności (padaczka, omdlenia).  


W zakresie działalności usługowo-badawczej:

  • Uczestniczenie w pracach naukowych Instytutu Kardiologii - z wykorzystaniem wykonywanych  badań elektroencefalograficznych oraz bazy diagnostycznej Instytutu.