Samodzielna Pracownia Endoskopowa

Kierownik Pracowni:

Dr Andrzej Bieganowski

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
Rejestracja:
 • +48 22 343 45 55

Infolinia pracuje codziennie
w godzinach 730 - 1800
(z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Działalność usługowo-badawcza:

Wykonywanie badań/zabiegów dla pacjentów leczonych w klinikach i poradniach Instytutu Kardiologii oraz spoza Instytutu:

 • Gastroskopia diagnostyczna (ezofago-gastro-duodenoskopia), obejmuje także:
  • Ezofagoskopię - wziernikowanie przełyku
  • Gastroskopię - wziernikowanie żołądka
  • Duodenoskopię - wziernikowanie dwunastnicy.
 • Pobieranie wycinków z przełyku, żołądka i dwunastnicy  do badania  histopatologicznego.
 • Pobieranie wycinków z żołądka i dwunastnicy celem oceny zakażenia  bakterią Helicobacter pylori (CLO test Helicobacter pylori ).
 • Usuwanie ciał obcych z górnego odcinka przewodu pokarmowego


dodatkowo :

dla pacjentów NFZ leczonych w klinikach i poradniach Instytutu Kardiologii

 • Endoskopowe tamowanie krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka i dwunastnicy) przy zastosowaniu różnych metod jak ostrzykiwanie igłą endoskopową, metodą termiczną (beamer argonowy), kliprowanie.
 • Konsultacje specjalistyczne (gastroenterologiczne).