Skargi i wnioski

Przebywającemu w Narodowym Instytucie Kardiologii pacjentowi przysługuje prawo do złożenia skargi.
W przypadku gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu, pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest interwencja u bezpośredniego przełożonego tego pracownika.


Skargi i wnioski można składać do:

 • Kierownika Kliniki/Oddziału/Zakładu/Poradni
 • Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice/Oddziale/Zakładzie
 • Lekarza prowadzącego/dyżurnego w Klinice/Oddziale/Zakładzie/Izbie Przyjęć

 

Naczelnej Pielęgniarki

mgr Wiesławy Stępniewskiej

 • osobiście w poniedziałki w godz.: 1000 - 1200 pok. 18, I p.
 • telefonicznie: +48 22 343 44 80
 • drogą elektroniczną: w.stepniewska@ikard.pl
 • listownie na adres: Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

 

Kierownika Działu Jakości i Nadzoru

mgr Krystyny Mateńko

 • osobiście, w dni robocze w godz.: 900 - 1100 (Budynek Administracyjny parter pokój nr 0.344)
 • telefonicznie: +48 22 343 47 77
 • elektronicznie: k.matenko@ikard.pl
 • listownie na adres: Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

 

Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych

Dr hab. n. med. Zofii Dzielińskiej, prof. nadzw. IK

 • osobiście, w poniedziałki w godz.: 1000 - 1200 pok. 22, I p.
 • telefonicznie: +48 22 343 43 59
 • drogą elektroniczną: klinika@ikard.pl
 • listownie na adres: Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

 

Zeszytów skarg, pochwał i wniosków pacjentów/rodzin/ opiekunów prawnych znajdujących w Klinikach/Oddziałach/Izbie Przyjęć/Zakładach/Pracowniach.


Ponadto, pacjent może również zwrócić się do:

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 • ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 480 43 43
Biura Rzecznika Praw Pacjenta
 • ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
 • przyjęcia interesantów: od pn. do pt. w godz. 900 do 1500
 • ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800 190 590 czynna od pn. do pt. w godz. 800 - 2000


W przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia, że personel medyczny postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza lub pielęgniarki i położnej pacjenci mogą zwrócić się do:

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie

ul. Puławska 18
02-094 Warszawa
tel.: +48 22 542 83 24
fax: +48 22 542 83 23

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych

ul. Nowy Świat 63
00-042 Warszawa
tel.: +48 22 826 84 77
tel.: +48 22 826 84 42