Kwalifikacja chorych do transplantacji serca

Sekretariat Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii

czynny w godzinach 800 - 1500

  • +48 22 343 44 83
  • +48 22 343 45 22
  • kns@ikard.pl

Dokumentację pacjentów z ciężką niewydolnością serca wstępnie rozważanych, jako kandydaci do przeszczepu serca należy kierować do sekretariatu Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa - faksem lub listownie.


Wymagane dokumenty:

Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie jednego z zamieszczonych poniżej formularzy i przesłanie go wraz z pełną dokumentacją na adres Sekretariatu Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii (KNSiT).

Dane z formularza umożliwią sprawniejszą ocenę pilności przyjęcia do Kliniki oraz zaplanowania niezbędnych badań i stanowią podstawę włączenia pacjenta do listy oczekujących na przyjęcie do kliniki.

Skierowanie do Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii bez ankiety kwalifikacyjnej nie stanowi podstawy do włączenia pacjenta do kolejki oczekujących na przyjęcie do kliniki.

W razie pytań i wątpliwości informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.


Dokumenty do pobrania: