Skład Krajowej Rady do spraw Kardiologii

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Zdrowia.
Została powołana zarządzeniem Ministra Zdrowia z 10.05.2021 r. z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii

W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący Rady – prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii
2) Zastępca Przewodniczącego Rady – Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie Rady:

- prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
- prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Jarosław Cyrynger, Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi,
- Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
- prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny,
- prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Konsultant Krajowy do spraw Hipertensjologii, Narodowy Instytut Kardiologii,
- prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
- prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
- prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
- dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, prof. ucz. Zastępca Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki, Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Centrum Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii,
- prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Narodowy Instytut Kardiologii,
- Agata Śmiglewska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
- prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Z-ca Dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny,
- prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Narodowy Instytut Kardiologii,
- Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.