Zamówienia publiczne

Zamówienia w trybie ustawy PZP od dnia 01.06.2022 r.

Zamówienia i konkursy wyłączone ze stosowania ustawy PZP

  • zamówienia Covid,
  • konkursy ofert,
  • rozeznania rynku,
  • wstępne konsultacje rynkowe,
  • zamówienia do 130 000 zł,
  • zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy PZP

Archiwum zamówień do 01.06.2022 r.

Pragniemy poinformować, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są od dnia 01.06.2022 r. przy użyciu platformy dostępnej pod adresem: ikard.ezamawiajacy.pl