Dyżur hemodynamiczny

24 godzinny dyżur hemodynamiczny

Całodobowy dyżur dla chorych kierowanych do Pracowni Hemodynamiki Narodowego Instytutu Kardiologii z rozpoznaniem ostrego zawału serca.

Telefon: 603 933 933

W Narodowym Instytucie Kardiologii pełniony jest całodobowy dyżur hemodynamiczny, umożliwiający zabiegowe leczenie pacjentów z ostrym zawałem serca o każdej porze dnia i nocy (poprzez natychmiastowe wykonanie koronarografii i pierwotnej angioplastyki wieńcowej).