Kwalifikacja chorych do transplantacji serca

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii

Sekretariat

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

czynny w godzinach 8:00 - 15:00

Kierownik

Tomasz Zieliński

Dokumentację pacjentów z ciężką niewydolnością serca wstępnie rozważanych, jako kandydaci do przeszczepu serca należy kierować do sekretariatu Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa - faksem lub listownie.

Wymagane dokumenty

  • Karta potencjalnego biorcy serca
  • Informacja o wskazaniach do przeniesienia chorego z listy planowej na listę pilną do przeszczepienia serca
  • Kopia karty informacyjnej i wszystkich badań diagnostycznych (np. Echo serca, opis koronarografii, itd.)
  • Skierowanie do szpitala

Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie jednego z zamieszczonych poniżej formularzy i przesłanie go wraz z pełną dokumentacją na adres Sekretariatu Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii (KNSiT).

Dane z formularza umożliwią sprawniejszą ocenę pilności przyjęcia do Kliniki oraz zaplanowania niezbędnych badań i stanowią podstawę włączenia pacjenta do listy oczekujących na przyjęcie do kliniki.

Skierowanie do Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii bez ankiety kwalifikacyjnej nie stanowi podstawy do włączenia pacjenta do kolejki oczekujących na przyjęcie do kliniki.

W razie pytań i wątpliwości informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.