Specjalizacje dla lekarzy

Informacja dla lekarzy ubiegających się o odbywanie specjalizacji w Narodowym Instytucie Kardiologii
- w zakresie kardiologii/kardiochirurgii:

Narodowy Instytut Kardiologii aktualnie nie prowadzi naboru na specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych.

Dział Administracji Pracy Klinicznej

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Lokalizacja: budynek administracyjny, parter, pok. 345