Edukacja żywieniowa

Edukacja żywieniowa

Rola edukacji żywieniowej jest niezwykle istotna w promowaniu zdrowego stylu życia i utrzymaniu dobrej kondycji organizmu. Głównym celem edukacji żywieniowej jest motywowanie Pacjentów do podejmowania zachowań prozdrowotnych, a także podniesienie świadomości na temat znaczenia racjonalnego żywienia dla zachowania zdrowia oraz prawidłowego funkcjonowania różnych procesów w organizmie.

Dzięki edukacji żywieniowej, ludzie zdobywają niezbędne umiejętności konsumenckie, które pozwalają im dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Przykładowo, uczą się rozpoznawania produktów bogatych w składniki odżywcze, a jednocześnie ubogich w substancje szkodliwe, takie jak tłuszcze nasycone czy nadmiar soli. Ponadto, edukacja promuje nawyk czytania etykiet na opakowaniach, co pozwala podejmować bardziej odpowiednie decyzje żywieniowe.

Dietetycy, pracujący w Dziale Żywienia Narodowego Instytutu Kardiologii, pełnią ważną rolę w procesie edukacji żywieniowej. Działając na zlecenie lekarzy, udzielają Pacjentom spersonalizowanych porad dietetycznych. Każda konsultacja dietetyczna rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu żywieniowego, który stanowi bazę do opracowania spersonalizowanej diety wspierającej terapię Pacjenta. W ramach tej konsultacji Pacjent otrzymuje także materiały edukacyjne, które są wspólnie omawiane, aby zapewnić pełne zrozumienie i wsparcie.

Dział Żywienia, oprócz pracy z Pacjentami, angażuje również społeczność Instytutu poprzez organizację comiesięcznych otwartych wykładów dietetycznych. Te wydarzenia stanowią doskonałą okazję do rozpowszechniania wiedzy na temat zdrowego żywienia. Do udziału w wykładach zapraszani są pacjenci, ich rodziny, pracownicy Instytutu oraz wszyscy inni zainteresowani. W ten sposób Dział Żywienia NIKard przyczynia się do szerzenia świadomości na temat znaczenia odpowiedniego żywienia dla zdrowia i jakości życia