Sympozjum "Badania translacyjne w chorobach układu sercowo-naczyniowego"

Instytut Kardiologii był organizatorem sympozjum "Badania translacyjne w chorobach układu sercowo-naczyniowego", które odbyło się w dniu 8 czerwca 2011 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Celem sympozjum było omówienie wybranych zagadnień obejmujących najbardziej ważne aspekty rozwoju badań nad chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Patronat nad sympozjum objęły Polska Akademia Nauk, Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften oraz Ambasodor Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Sympozjum uświetnili swoją obecnością znakomici wykładowcy z Niemiec - Profesor Georg Ertl, Profesor Heribert Schunkert, Profesor Vera Regitz-Zagrosek oraz Profesor Sylvia Haas oraz z Polski - Profesor Michał Tendera i Profesor Piotr Ponikowski.

Ze strony Instytutu Kardiologii wykłady wygłosili Profesor Elżbieta Biernacka i Doktor Łukasz Małek.
W swoich wykładach wybitni niemieccy i polscy naukowcy skupili się na zagadnieniu medycyny translacyjnej której założeniem jest integracja wyników badań eksperymentalnych i klinicznych, badań epidemiologicznych i socjologicznych w celu optymalizacji zarówno opieki nad chorym jak również postępowania prewencyjnego w odniesieniu do chorób układu sercowo-naczyniowego. Mówił o tym we wprowadzeniu do obrad Prof. Witold Rużyłło.

Podkreślono postęp w zrozumieniu molekularnego i fizjologicznego podłoża chorób układu sercowo-naczyniowego, który umożliwia wprowadzenie wczesnego postępowania zapobiegawczego, lepiej dostosowanych badań diagnostycznych i terapii.

Interesujące wykłady były przedmiotem dyskusji, w której uczestniczyli przybyli na spotkanie znakomici eksperci z dziedziny kardiologii i nauk pokrewnych

Zobacz galerię zdjęć