Terenowa Komisja Bioetyczna

Kontakt:

Dział Planowania i Administracji Nauki

 • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 42 71
 • +48 22 343 41 58
 • +48 22 343 45 41
 • komisja.bioetyczna@ikard.pl

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Instytutu i Regulaminem Komisji Bioetycznej wszystkie projekty badawcze dotyczące człowieka planowane do wykonania w Instytucie jak i projekty badań wieloośrodkowych, których krajowymi koordynatorami są pracownicy Instytutu są rozpatrywane przez Terenową Komisję Bioetyczną przy Narodowym Instytucie Kardiologii.


Skład Komisji Bioetycznej:

 • prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski (kardiolog) - przewodniczący
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński (kardiolog) - zastępca przewodniczącego
 • prof. dr hab.n.hum. Alicja Przyłuska-Fiszer (filozof, etyk) - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. n. med. Maria Bilińska prof. inst. (kardiolog)
 • dr n. med. Krzysztof Dziubiński (lek. chor. wewn., spec. chor. zakaź. i trop.)
 • prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski (kardiolog)
 • dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. inst.(kardiolog)
 • dr n. med. Paweł Litwiński (kardiochirurg)
 • dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski (kardiolog)
 • prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło (kardiolog)
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Spławiński (lekarz, farmakolog)
 • ks. prof. dr hab. n. hum. Jan Krokos (teolog)
 • dr hab. n. prawn. Marek Świerczyński, prof. inst. (prawnik)
 • Teresa Grzybek (pielęgniarka)


Dokumenty do pobrania:

Regulamin Terenowej Komisji Bioetycznej:

- Procedura określająca zasady działania Terenowej Komisji Bioetycznej Przy Narodowym Instytucie Kardiologii

- Regulamin Terenowej Komisji Bioetycznej Przy Narodowym Instytucie Kardiologii

- Zarządzenie nr 10 Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii z dnia 31.01.2020 r. w sprawie Regulaminu Terenowej Komisji Bioetycznej


Terminy posiedzeń Terenowej Komisji Bioetycznej 2020:
-    13.01.2020 rok
-    10.02.2020 rok
-    09.03.2020 rok
-    20.04.2020 rok
-    11.05.2020 rok
-    08.06.2020 rok
-    13.07.2020 rok
-    10.08.2020 rok
-    14.09.2020 rok
-    12.10.2020 rok
-    09.11.2020 rok
-    14.12.2020 rok


Akty prawne:

- Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania przez człowieka.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego.

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego.

- Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.